Undervisning

Spennende undervisningsopplegg som involverer aluminium og som engasjerer elevene. Slik kan du enkelt jobbe med Aksjon Gjenvinning i flere forskjellige fag!

Lær elevene mer om resirkulering, forvaltning av ressurser, kretsløp og hvordan vi kan ta vare på jorda vår på en forsvarlig måte. Målet med aksjonen er å vekke barnas miljøengasjement. Bli med på å gi elevene kunnskap de kan ta med seg inn i fremtiden, slik at de blir bedre rustet til å ta gode miljøvalg.

Materiellet er ment som et utgangspunkt, og du som lærer må selv tilpasse det til akkurat dine elever.

Se vårt spennende undervisningsmateriell!

Her finner du som lærer undervisningsopplegg som involverer aluminium. Slik kan du enkelt jobbe med Aksjon Gjenvinning i forskjellige fag!

Les mer