Aksjon Gjenvinning
Aksjonen begynner allerede 1. november – meld på i dag! Resirkuler og gjenvinn emballasje laget av aluminium, lær elevene om miljøvern på en enkel og engasjerende måte og vinn kule klassepremier. Åpent for alle 5.–7. klasser. Aksjonen går fra 1.–26. november.
Aksjonen består av to deler: innsamling og kreativt gjenbruk

Hvordan lærer du elevene om bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et av tre tverrfaglige tema i Fagfornyelsen. Temaet skal prioriteres i alle skolefag der det er relevant. Aksjon Gjenvinning gir mulighet til å konkretisere bærekraftsbegrepet overfor elevene og lære dem om resirkulering:

Hvor mye har vi klart?

I denne tabellen kan dere se hvor mye aluminiumsemballasje vi har samlet inn så langt.
Tips! For å vite hvordan dere ligger an, registrer klassens tall ukentlig.


Hvordan ligger klassen an?

I denne tabellen kan dere se hvilken plassering klassen ligger på.Vinnere av eksperimentsett
Kreativt gjenbruk 2020
Vinnere av innsamlingsdelen
Flere innlegg