Aksjon Gjenvinning
Aksjon Aluminium har blitt til Aksjon Gjenvinning. Påmelding er åpen! Hjelp Dag Otto med å få ny sykkel – gjenvinn emballasje laget av aluminium sammen med din klasse. Aksjonen går fra 1.–26. november og er åpen for alle 5.–7. klasser.
Aksjonen består av to deler: innsamling og kreativt gjenbruk

Hvor mye har vi klart?

I denne tabellen kan dere se hvor mye aluminiumsemballasje vi har samlet inn så langt.
Tips! For å vite hvordan dere ligger an, registrer klassens tall ukentlig.


Hvordan ligger dere an?

I denne tabellen kan dere se hvilken plassering klassen ligger på.Kreativt gjenbruk 2020
Vinnere av innsamlingsdelen
Naturfagstime utenom det vanlige!
Flere innlegg