Aksjon Gjenvinning
Påmeldingen har startet! Aksjonen går fra 1.–26. november. Dag Otto vil ha med klassen DIN på gjenvinningslaget. Resirkuler emballasje laget av aluminium og vinn kule klassepremier, åpent for alle 5.–7. klasser.
Aksjonen består av to deler: innsamling og kreativt gjenbruk

Hva skal dere gjøre?

Innsamling: Elevene resirkulerer hjemme ➜ Fører opp på rapporteringskortet ➜ Tar med til lærer som registrer på Min Side ➜ Etter fire uker kåres tre vinnere

Kreativt gjenbruk: Elevene tar med emballasje på skolen ➜ Klassen kommer opp med idéer til hva man kan lage av det ➜ Klassen lager modeller og illustrasjoner ➜ Lærer sender inn bilder av elevenes verk ➜ Juryen trekker ut tre vinnere

Hvor mye har vi klart?

I denne tabellen kan dere se hvor mye aluminiumsemballasje vi har samlet inn så langt.
Tips! For å vite hvordan dere ligger an, registrer klassens tall ukentlig.


Hvordan ligger dere an?

I denne tabellen kan dere se hvilken plassering klassen ligger på.Kreativt gjenbruk 2020
Vinnere av innsamlingsdelen
Naturfagstime utenom det vanlige!
Flere innlegg