Superspinner av aluminium

Spinnere er morsomme leker, men det er også mye naturfag og matematikk i disse lekene. Med enkelt utstyr kan vi faktisk lage spinnere av brukte brusbokser av aluminium. Dersom du er grundig nok kan du til og med få de til å snurre oppå hverandre!

Kompetansemål

Teknologi og design:
• Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre

Geometri:
• Teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design

Design:
• Planlegge og lage enkle bruksgjenstander.
• Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer.
• Undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt.

Sentrale begreper

Sentrifugalkraft, sentripetalkraft, sentrum

Film

Slik lager du superspinner