Vi sorterer metaller

Når du leverer avfall på en gjenvinningsstasjon sorteres det i ulike containere. Senere blir avfallet hentet og sortert videre. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med hva som skjer med avfallet etter vi har kastet det.

Kompetansemål

Naturfag

stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

Sentrale begreper

Kildesortering, resirkulering, metall, magnetisme, aluminium, jern, stål, legering, massetetthet, fraksjon