Quiz

Hva vet du om aluminium og resirkulering av metallemballasje? Les tekstene om aluminium og resirkulering og test deg selv!

Spørsmål

  1. Hva er et atom
  2. I hvilken type bergart finner vi aluminium?
  3. Hvorfor lager vi biler og fly av aluminium?
  4. Hvorfor er det lurt å resirkulere aluminium?
  5. Hvor mange resirkulerte bokser kan man lage av energimengden som det kreves for å lage én helt ny boks?
  6. Nevn tre ting som skal sorteres som metallemballasje? 
  7. Nevn tre ting som ikke skal sorteres som metallemballasje?  

Svarene finner du i PDF-en.