Lag din egen iskrem

Hva i all verden har fløte og aluminium til felles? Jo, begge oppfører seg annerledes dersom temperaturen forandres. Sånn er det nemlig med de fleste stoffer. Fløte blir til is når det kjøles ned, og aluminium kan støpes om til nye produkter dersom det blir varmet nok opp. I dette eksperimentet kan dere forske på slik temperaturforandring. Det beste er at dere kan spise resultatet!

Kompetansemål

Naturfag
Forskerspiren:
•bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
•skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster

Fenomener og stoffer:
•gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger endrer karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger

Teknologi og design:
Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

Mat & helse
Mat og livsstil:
• Bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging
• Praktisere regler for god hygiene.

Mat og forbruk:
Undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser.

Sentrale begreper

Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass