Lag et kunstverk av jekker

Også jekker kan bli til noe helt annet med en dose kreativitet. Hva med å lage et morsomt insekt eller en blomst?

Dette eksperimentet viser vi hvordan man kan gjenbruke materialer for å lage bruks- og kunstgjenstander.

Kompetansemål

Kunst & håndverk
Design:
•Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
•Bruke ulike sammenføyingsteknikker i harde og myke materialer

Arkitektur: 
•Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

Sentrale begreper

Materiale, mykt, hardt, metall, formbar, form