Det perfekte kildesorteringssystemet

I en perfekt verden, hvordan hadde kildesorteringssystemet sett ut hjemme hos deg? Lag en skisse, enten digitalt eller på papir. Husk at idéene er det viktigste, ikke hvordan skissene ser ut.

Kompetansemål

Naturfag

stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

Sentrale begreper

Metall, aluminium, kildesortering

I klassen

Del 1: Engasjer elevene

  1. Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. La de sitte i grupper mens de svarer på disse spørsmålene:
  • Hvorfor er det så viktig at vi resirkulerer glass- og metallemballasje?
  • Har dere sett eller hørt nyheter om kildesortering?
  • Hva tror dere vi mener når vi sier at avfallet har en verdi?

2. Diskuter deretter svarene i plenum.

Del 2: Lag det perfekte kildesorteringssystemet

  1. La elevene svare skriftlig på disse spørsmålene:
  • Hvordan ser kildesorteringssystemet ut hjemme hos deg?
  • I hvilken søppelkasse kaster dere metallemballasjen?

2. Hvordan kan elevene gjøre det lettere å resirkulere emballasje hjemme? Be dem om å lage en skisse av det perfekte kildesorteringssystemet.

Del 3: Tid for refleksjon

Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. La dem vise frem skissene til hverandre. Under fremvisningen har hver elev et ark som er brettet i to. På den ene delen av arket skriver de ned gode forslag fra de andre. På den andre siden skriver de ned hvordan disse forslagene kan tilpasses slik at det kan passe inn hjemme hos dem selv.

 

Dette undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med Loop Miljøskole og Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet.