Evighetsmaskin

For å leve våre moderne liv er vi helt avhengig av elektrisk energi. I Norge produserer vi elektrisitet med vannkraft. Andre steder i verden lager med elektrisitet ved hjelp av for eksempel kull. Dette forurenser mye mer. I lang, lang tid har forskere forsøkt å lage maskiner som kan gå av seg selv til evig tid, uten at man trenger å tilføre energi. Faktisk så vil forskerne at disse maskinene skal lage energi i tillegg! Klarer dere å lage en slik evighetsmaskin?

Dette eksperimentet demonstrerer hvordan alle prosesser er avhengig av energi.

Kompetansemål

Forskerspiren:
•Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
•Innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder

Fenomener og stoffer:
•Utforske fenomener knyttet til lyd og luft, beskrive observasjonene og foreslå mulige forklaringer

Teknologi og design:
•Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

Sentrale begreper

Energi, energioverføring, energibevaringsloven, varme, krefter