Lær mer om energi

Det er mye energi i det vi kaster, og hvis vi kan gjenbruke disse trenger vi ikke å produsere like mye energi i vann-, vind- og kullkraftverk. Derfor er gjenvinning bra for miljøet. I dette opplegget skal elevene regne på hvor mye energi man sparer ved å pante brusbokser.

Kompetansemål

Matematikk

utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke samanhengane formålstenleg i utrekningar

Sentrale begreper

Energi, effekt, måleenhet