Bli kjent med aluminium

Gjennom Aksjon aluminium ønsker vi å bevisstgjøre barn og unge om resirkulering av aluminium. Det er også viktig at de blir kjent med metallet aluminium og dets egenskaper. Derfor anbefaler vi at dette undervisningsopplegget brukes som en introduksjon til aksjonen.

Kompetansemål

Naturfag

Forskerspiren:
•Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
Mangfold i naturen:
•Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

Sentrale begreper

Metall, aluminium, kildesortering

Tips

Vil du vise elevene dine hva som skjer fra bauksitt hentes ut i gruvene til det blir aluminium? Sjekk ut denne siden Hydro har laget. Den viser livssyklusen til aluminium fra bauksitt til ferdig produkt.

Film

denne filmen kan du se hvordan aluminium lages og her kan du se boksens reise etter at boksen er pantet!