Bli kjent med aluminium

Gjennom Aksjon Gjenvinning ønsker vi å bevisstgjøre barn og unge om resirkulering av aluminium. Det er også viktig at de blir kjent med metallet aluminium og dets egenskaper. Derfor anbefaler vi at dette undervisningsopplegget brukes som en introduksjon til aksjonen.

Kompetansemål

Naturfag

bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

Sentrale begreper

Metall, aluminium, kildesortering

Film

denne filmen kan du se hvordan aluminium lages og her kan du se boksens reise etter at boksen er pantet!