Bli en resirkulerings-ekspert

Usikker på hvordan aluminiumsemballasje skal preppes til resirkulering? Se filmene under og la Dag Otto vise dere hvordan det skal gjøres!

Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever kun 5 % av energien som trengs for å produsere produkter av helt ny aluminium. Det betyr at vi kan spare 95 % utslipp ved å resirkulere aluminiumsemballasjen vår!

Sentrale begreper 

Metall, aluminium, resirkulering

Tuber

Bokser

Former

Folie