Bli en resirkulerings-ekspert

Aluminium kan resirkuleres i det uendelige. Å resirkulere aluminium krever kun 5 % av energien sammenlignet med å utvinne aluminium fra bauksitt. Det betyr at den samme energimengden som kreves for å lage én helt ny boks, kan brukes til å lage 20 resirkulerte bokser.

Hvordan skal du resirkulere?

All aluminiumsemballasje skal leveres til ditt lokale returpunkt for glass og metall. Emballasjen skal være tom for produktrester. Matrester kan skylles eller tørkes av og skal være drypptør når den sorteres. Dette skal sorteres som metallemballasje:

 • Hermetikkbokser
 • Påleggstuber av metall
 • Syltetøylokk
 • Aluminiumsbeger
 • Aluminimumsfolie
 • Makrell i tomat-boks
 • Leverposteiboks
 • Fakkelboks
 • Hunde- og kattemat i form

Hvordan og hvor dette gjøres kan variere fra kommune til kommune. Er du usikker på hvordan det skal gjøres der du bor? På sortere.no finner du ditt nærmeste returpunkt og informasjon om hvordan ulike typer avfall skal sorteres.

Dette skal ikke sorteres som metallemballasje

 • Svært skitten metallemballasje
 • Drikkebokser – disse skal pantes
 • Gryter og panner
 • Emballasje merket med oksiderende, akutt giftig, eksplosjonsfarlig, gass under trykk eller fare
 • Lyspærer og lysstoffrør
 • Spiker og skruer
 • Spraybokser merket med faresymbol
 • Pillebrett
 • Malingsspann og lakkbokser

Hva er forskjellen på resirkulering og gjenbruk?

Resirkulering betyr at vi lager nye produkter av brukte materialer. Materialene smeltes om eller komposteres.

Gjenbruk betyr at vi bruker om igjen det vi allerede har. Det kan bety at du arver et klesplagg som allerede har vært brukt.

Kildesortering betyr at vi sorterer søpla vår ut ifra hvilket materiale de er laget av. Da får vi skilt ulike materialer fra hverandre.

Hvorfor burde du kildesortere?

Hvis du ikke kildesorterer, men putter alt søppelet ditt i restavfall blir det sendt til forbrenning eller havner på en søppelfylling. Det betyr at materialer som egentlig kunne blitt brukt til å lage nye ting enten brennes opp eller blir liggende på fyllinga.

Istedenfor å bruke materialene om igjen, må vi derfor bruke helt nye materialer til å lage tingene vi kjøper. Når vi produserer helt nye ting bruker vi mer energi enn om vi resirkulerer eller gjenbruker det vi allerede har. For å spare energi er det derfor lurt å gjenbruke, kildesortere og resirkulere. Resirkulering er dermed miljøvern i praksis!

Visste du at…?

 • I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje til å lage 300 000 sykler hvert år.
 • En spørreundersøkelse, gjennomført av Grønt Punkt i 2019, viste at 42 % av befolkningen likevel kaster aluminiumsformene i restavfallet.
 • 75 % av all aluminium som noen gang har blitt produsert, er fortsatt i omløp.
 • 1000 resirkulerte ostetuber kan bli til en sykkel.
 • Metallemballasjen vi gjenvinner hvert år i Norge tilsvarer vekten av et middels stort hurtigruteskip.
 • En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer CO2 tilsvarende 1,5 km bilkjøring.