Tips før aksjonsstart!

Aksjonsmateriell tilsendt

Alle som meldte seg på innen fire uker før start har fått tilsendt materiell i posten.

Aksjonsmateriellet er:

  • eksperimentutstyr
  • lærerhefte med timeplan
  • rapporteringskort
  • klasseplakat.

Det trykte materiellet kan også lastes ned og skrives ut her.

 

Informasjonsskriv til foresatte

Du kan også laste ned og sende ut et informasjonsskriv til foresatte for å informere om at klassen deltar i Norges morsomste resirkuleringskonkurranse. Informasjonsskrivet kan du laste ned her.

Følg gjerne timeplanen med forslag til fire økter.

 

Start aksjonen med å gjennomføre økt 1 «Aksjon Gjenvinning starter!»

En fin kick-start er å gjøre eksperimentet » Vi forsker med Forskerfabrikken». Her får elevene øvd på den vitenskapelige metoden.

Gi elevene rapporteringskortene og del lenken til spørreundersøkelsen på nett som elevene skal svare på sammen med familien sin.

Tips! Resultatene fra spørreundersøkelsen publiseres på nettsiden. De kan du bruke i matteundervisningen for å øve på å lage tabeller og lære prosentregning.

Elevene skal ha med rapporteringskortene hjem. Her skal de sette en strek for hver emballasjeenhet de resirkulerer i løpet av uka. Når uka er over, tar de med rapporteringskortet på skolen. Sammen med hele klassen, kan dere summere opp klassens ukesinnsats på klasseplakaten og registrere tallene på Min Side på aksjongjenvinning.no

Tips! For å få inspirasjon til oppgaven «kreativ design» kan elevene ta bilder av beholdere som blir brukt til metallavfall hjemme.

 

Følg med på grafene på nettsiden

Resultatene vil vises på aksjonsgrafen på nettsiden og dere kan se hvordan dere ligger an i forhold til andre klasser.

Tips! Du finner alle aksjonsgrafene og hvordan klassen ligger an ved å bla ned på forsiden.

 

 

Undervisningsopplegg

Du finner mange spennende undervisningsopplegg som dekker flere av målene i læreplanen på vår side undervisningsopplegg.

 

24.10.23