Første aksjonsuke er gjennomført. Slik gikk det med gjengen på Sædalen skole!

Aksjon Gjenvinnings første uke nærmer seg slutten, og vi har tatt en ny prat med elevene i 6. klasse ved Sædalen skole i Bergen. I dag deler firerbanden Aksel (11), Alvilde (11), Scott (11) og Valentina (11), som var med på å vinne fjorårets kreative gjenbruksdel, nye glimt fra aksjonen og klasserommet. Hvordan har det gått med eksperimentene, hvor mye har de resirkulert og har de lært noe nytt denne uken?

Elever ved Sædalen skole utfører et eksperiment.
ELEVENE TESTER SMELTEBLOKKEKSPERIMENTET: Og lærer hvorfor den ene isbiten smelter raskere enn den andre. Foto: Sædalen skole.– Vi har lært at aluminium leder varme, forteller Valentina, om smelteblokkeksperimentet som elevene har fått bryne seg på i aksjonens første uke.

Hensikten med eksperimentet er å lære elevene om metaller og metallers egenskaper. Gjennom eksperimentet har Valentina, Alvilde, Aksel og Scott, og medelevene deres, fått oppleve hvordan en isbit smelter raskere på et underlag av aluminium, enn på et underlag av tre. Det skyldes at metaller og andre massive materialer har stor tetthet.

Eldetektor

Andre elever på samme trinn har fått prøve seg på et eksperiment med en el-detektor. Her erfarte 6-klassingene at aluminium leder strøm, og at elektrisk strøm kan gå fra den ene polen av batteriet til den andre via kroppene våre. Eksperimentet skapte begeistring hos mange, ifølge lærer Geir Edvard.

Elever ved Sædalen skole
ELEVENE TESTER ELDETEKTOREN: Gjennom å stå i sirkler og holde hender, samtidig som de holdt i hver sin ende av eldetektoren, dannet elevene en lukket krets. Strømmen aktiverte deretter lys og lyd i detektoren, til begeistring hos 6.-klassingene. Foto: Sædalen skole

– Elevene har fått utforske ulike gjenstander i skolebygget får å se om de leder strøm eller ikke, og de har utviklet en forståelse for at vi må ha en lukket krets for at el-detektoren skal lyse og lage lyd, sier han.

Kreative idéer

Aksjon Gjenvinning er en todelt konkurranse, med resirkulering og registrering av aluminiumsemballasje fra egen husholdning og en kreativ gjenbruksdel. Kvartetten fra Sædalen skole har siden forrige gang jobbet videre med de kreative ideene sine.

– Vi har tegnet skisser og begynt å tenke ut regler til et spill av brukt aluminiumsemballasje, sier Valentina.

Nye forslag, som en lommelykt eller et slags mikroskop, har også kommet opp. Aksel og Scott, som har lyst til å lage en transformer, forteller om et teloskop som kan bli til et sverd.

Gjengen har så vidt kommet i gang med resirkuleringen også. Så langt er det Valentina som ligger i tet blant de fire. Hun har resirkulert tre ting. Alvilde, som hittil har resirkulert to ting, forteller at de har flere matvarer og produkter hjemme som kan kildesorteres som metallemballasje.

– Vi kan resirkulere maisbokser, leverpostei, kaviartuber og sånne telys, sier hun.

6. klassinger ved Sædalen skole
6. KLASSINGER: Aksel og Scott (nederst) og Alvilde og Valentina synes Aksjon Gjenvinning er gøy!

– I morgen er det vår første registrering av klassens samlede resultater, så da blir det spennende å se hvordan vi ligger an i resirkuleringsdelen sammenlignet med andre klasser, sier lærer Geir Edvard, og legger til at de i neste uke vil fordype seg enda mer i aksjonen og temaet bærekraft.

I skrivende stund er det 7. klasse fra Trones skole i Trøndelag som ligger øverst på resirkuleringstabellen på aksjonens nettside. De har så langt registrert 0,213 kilo emballasje per elev. Det er 5. klasse på Ålvundfjord skole som har resirkulert mest aluminiumsemballasje totalt sett, med litt over 2 kilo.

I neste uke blir det en ny prat med elevene fra Sædalen skole. Hvordan ligger de an i resirkuleringskonkurransen halvveis i aksjonen, og er gjenvinningsideene deres transformeren, spillet eller mikroskopet klare?

 

AKSEL, ALVILDE, VALENTINA OG SCOTT SINE BESTE MILJØTIPS:

  • Spis mer kortreist mat, for eksempel poteter
  • Ikke spis så mye mat som krever masse vann for å produsere
  • Ikke kjøp mer enn det du trenger
  • Spis (opp) rester