– Har resirkulert nok aluminiumbokser til å spille Playstation i 6000 år

Over 45 000 elever over hele landet deltok i aksjonen arrangert av Hydro og Forskerfabrikken, en nasjonal aksjon for å øke kunnskap om resirkulering av aluminium.

De glade vinnere feirer med kake på en duk av aluminiumsjekker

Klassen som registrerte mest innsamlet aluminium får nå reise på klassetur til Hydros valseverk i Holmestrand, som blant annet resirkulerer alle brus- og ølbokser som pantes i Norge. Her får de se hvordan aluminiumen de har samlet – nesten 250 kilo per elev – blir smeltet og resirkulert til ny bruk. I tillegg vinner klassen en naturfagstime med Forskerfabrikken.

– Det er fantastisk å se engasjementet Aksjon aluminium har skapt, og at det er mulig å øke kunnskap om resirkulering på en morsom måte. Aluminium er et 100% resirkulerbart materiale – men for at det skal brukes om igjen og få nytt liv må det leveres tilbake og gjenvinnes. Slik kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Hydro.

Aluminium kan resirkuleres i det uendelige, og gjenvinnes når det sorteres som metallavfall. Resirkulering krever kun fem prosent av energien som skal til for å produsere aluminium første gang; med energien som kreves for å lage en ny aluminiumsboks, kan man lage 20 resirkulerte bokser. Slik sparer man energi og man sparer miljøet for CO2.

Suksess med morsom læring

Siden aksjonsstart 31. august har totalt 280 000 kilo aluminium blitt resirkulert av unge aluminiumsjegere over hele landet. Energien spart tilsvarer strømforbruket til 150 boliger i et år, eller nok strøm til å spille Playstation i over 6000 år.

– Aksjon aluminium har vært en heidundrende suksess, og det er gøy å se hvordan morsom læring kan være en vinneroppskrift. Gjennom aksjonen har tusenvis av elever over hele landet lært om både kretsløp, gjenvinning, energi, klima og aluminium. Samtidig har vi gjort noe bra for miljøet – i denne konkurransen er alle gjenvinnere! sier grunnlegger av Forskerfabrikken, Hanne S. Finstad.

Sentralt for Hydro og Forskerfabrikkens samarbeid er å gi barn og unge realfagsglede, og sikre at barna får positive erfaringer med teknologi og realfag allerede fra de er små. Aksjon aluminium har gitt lærerne en god anledning til å inkludere praktisk læring i undervisningen, med ferdige undervisningsopplegg som er tilpasset læreplanene.

 

Fakta om Aksjon Aluminium:

·       Aksjon aluminium er en nasjonal konkurranse som gir elever i 3. – 7. klasse mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp. energi og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår.

·       Konkurransen går ut på å sortere og resirkulere aluminiumsbokser. Klassen som går av med seieren er de som registrerer flest bokser/kg per elev.

·       Førstepremien er en tur til Hydros valseverk i Holmestrand, som blant annet resirkulerer alle brus- og ølbokser som pantes i Norge, samt en egen naturfagstime med Forskerfabrikken.

·       45 000 deltakere registrerte nesten 19 millioner resirkulerte aluminiumsbokser i perioden fra 31. august til 7. desember 2018.