Om bærekraft

Hvorfor er deegentlig bra å gjenvinne brukte flasker, bokser, papir, klær og lignende? Deer fordi mange materialer kan brukes om igjen til å lage nye materialer. Deer bra av mange grunner.

Når vi bruker gamle materialer om igjen, håndterer vi et avfallsproblem og sparer store CO2-utslipp. Vi kan unngå å bruke naturressurser som krever utvinning av helt nye råmaterialer. Gruvevirksomhet kan være en belastning på miljøet. Noen materialeegner seg spesielt godt til å bli gjenvunneeller resirkulert. Metall, og da kanskje spesielt aluminium, eet slikt materiale.

Hvordan lære elever om bærekraftig utvikling?

Aksjon Gjenvinning gir mulighet til å konkretisere bærekraftsbegrepet overfor elevene og lære dem om resirkulering:
  • Elevene kan se hvordan enkle hverdagsrutiner kan gjøre en forskjell.
  • Elevene får se at de selv, klassen og alle familiene er en del av et større system. Og i fellesskap kan vi klare mer.
  • Elevene kan få oppleve å være den kunnskapsrike: Mange foresatte kaster ofte aluminium feil. Det kan elevene endre på.

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

I boken Bærekraftsdidaktikk trekker Elin Sæther (2019) frem viktigheten av systemtenkning for å undervise om bærekraftig utvikling. Vi er alle en del av et system, et fellesskap. Evnen til å se seg selv som en del av dette er sentralt for å bedre kunne forstå og handle bærekraftig. Vi må derfor trene elevene i å forstå systemene vi er en del av og se de store sammenhengene når vi snakker om bærekraftig utvikling.

Aluminium kan gjenvinnes om og om igjen

For å klare dette, må vi få samlet inn igjen aluminiumet og materialet må lett kunne tas fra hverandre. Det må være rent nok til å smeltes uten at skitne biter forurenser metallet. Gjenvinning av aluminium krever bare 5 prosent av deenergien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 % av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk.

Hvor mye sparer vi?

Gjenvinning av 1 tonn aluminium sparer 6 tonn bauksitt og 9 tonn CO2-utslipp. Globalt sparer resirkulering av aluminium meenn 100 millioner tonn CO2 hvert år.

Dette er viktig, fordi vi trenger materialer for å bygge elbiler, vindmøller og elektriske ferger vi trenger for en fremtid med lave utslipp. Da er det viktig at vi kan lage produkter som varer lenger, som blir brukt om igjeeller bli gjenvunnet til noe nytt. Aluminium spilleen viktig rolle for å imøtekomme disse behovene, og vi trenger å sørge for at mer av det metallet som er i bruk kommer tilbake på en slik måte at det kan brukes igjen.

Derfor trenger vi deg

Deer viktig at når du kjøper nye ting, at du også tenker på om dette er laget på en måte så det kan vare og ikke gå i stykker fort. Da har materialet deer laget av mye å si. Så når du skal kaste det, er det viktig at du kildesorterer riktig. Det handler både om å sortere og levere til rett sted, og det handler også om å vaske det godt nok så vi ikke får matrester som kan gjøre det vanskelig å gjenvinne materialet til noe nytt.

Se vårt spennende undervisningsmateriell!

Her finner du som lærer undervisningsopplegg som involverer aluminium. Slik kan du enkelt jobbe med Aksjon Gjenvinning i forskjellige fag!

Les mer