Hurra!

Dere som var med på Aksjon aluminium gjorde en så fantastisk flott innsats at vi lager en ny aksjon i år!

Til sammen ble det registrert 281 977 kilo resirkulert aluminium etter fjordårets aksjon, det er helt utrolig mye!

I år endrer vi litt på aksjonen. Endringene har vi laget etter deres tilbakemeldinger fra forrige aksjon. Her er mer informasjon om hva som kommer, alt for å få frem engasjement og bevisstgjøring rundt resirkulering.

Nytt i 2019

  • I år skal vi resirkulere aluminium som alt for ofte havner i restavfallet: Former, bokser, folie og tuber.
  • Aksjonen deles i tre deler: 1) Resirkulering, 2) Petter Smart oppfinnerkonkurranse og 3) Bildekonkurranse
  • Hovedaksjonen blir for elever i 5.-7. klasse.  1.-4. klasser og barnehager er med som aspiranter.
  • Hver elev får sitt eget nett til resirkulering av aluminium i tillegg til aksjonsark med registrering og informasjon. I tillegg får hver klasse en aksjonsplakat til å henge opp i klasserommet.
  • Det blir nye oppgaver om resirkulering, energi og miljø som passer perfekt i naturfagstimene for disse klassetrinnene.

Når begynner vi?

Vi starter registreringen 1. juni her på denne siden. Alle lærere som var med i fjor vil bli invitert til å melde seg på.

Selve aksjonen starter 23. september 2019.

Vi gleder oss!