Kreativt gjenbruk 2020

Før jul samlet en spent jury seg for å gå gjennom bidragene innsendt til kreativt gjenbruk. Det de møtte var overveldende. Flere hundre bidrag med morsomme, spennende og innovative idéer sendt inn fra klasser over hele landet. Nå har tre klasser gått av med seieren!

Hva kan man bruke gjenvunnet aluminium til? I høst sendte elevene inn sine beste gjenbruksidéer, alt fra roboter til smykker. Juryen har valgt ut tre heldige vinnere ut ifra disse kriteriene:

  • Idéen har en bruksfunksjon.
  • Idéen har en tydelig overvekt av aluminium.

Ny rekord!

I høst ble en ny rekord satt – vi har aldri før mottatt så mange innsendte bidrag til kreativt gjenbruk. Vi har mottatt flere hundre spennende, kreative og gøyale gjenbruksidéer. Det har ikke stått på fantasien. Det er fantastisk å se hvor stort engasjement elevene har for resirkulering og gjenbruk.

Det er flott hvordan Aksjon Aluminium setter gjenbruk og gjenvinning i fokus. For å sørge for at vi gjenbruker mest mulige av de verdifulle materialer vi utvinner, så må flere nordmenn bli flinkere til å resirkulere og her er barna våre viktigste agenter.
Hilde Kallevig – Norsk Hydro

Jury på jakt

I juryen satt Catharina Sevaldsen fra Norsk Hydro, Blair Malcolm fra Norsk Metallgjenvinning og Hanne S. Finstad fra Forskerfabrikken. Sammen speidet de etter innovative idéer med potensialet, så klart over Teams.

Det er moro for oss som jobber med gjenvinning å se bredden og engasjementet fra alle elevene under årets aksjon – at de gjenbruker aluminiumsemballasjen kreativt før den går videre til gjenvinning.
Blair Malcolm – Norsk Metallgjenvinning

Stakk av med seier

På førsteplass har juryen kåret 5. klasse fra Bulken skole med bidraget «Fungerende dampbåt». I første premie får de reise på klassetur sammen med Norsk Metallgjenvinning til det nye resirkuleringsanlegget i Fredrikstad.

Juryen sier at dette er et kreativt bidrag som er veldig i Forskerfabrikkens ånd, nemlig å eksperimentere med ulike materialer og utforske fysiske prinsipper. Her blir luft varmet opp for å lage et motorisert kjøretøy. Båten utnytter godt de egenskapene aluminium har, da den både er lett og sterk. Disse egenskapene gjør at aluminium brukes til å lage mange båter. Dessuten er det veldig morsomt å lage en leke som fungerer. Elevene har utforsket spennende prinsipper innen fysikk og mekanikk ved hjelp av materialer de har funnet hjemme.

God 2. og 3. plass

Årets andre plass går til 7. trinn på Orstad skule. Hamsterhusene er et veldig morsomt bidrag som kan erstatte et produkt som ofte produseres i plast. Juryen er imponert over hvordan husene er pyntet med blant annet trepinner og en trebro som dyrene kan klatre på. Husene fungerer, og det ser ut som hamsterne stortrives.

På tredje plass kommer 6. klasse fra Kvikne skole. Valget falt på denne modellen av en vindmølle som i hovedsak er laget av aluminiumsprodukter. Dette konseptet viser hvordan gjenvunnet metall kan bidra til å løse våre utfordringer med bærekraftig strømproduksjon. 

Begge klassene mottar en spennende forskerpakke fra Forskerfabrikken.

Det gøy å se at brukte materialer kan få nytt liv på så mange ulike måter. Vi håper dette kan inspirere flere til å tenke gjenbruk i hverdagen.
Hanne S. Finstad – Forskerfabrikken

 

Små helter – stor påvirkning

Vi håper konkurransen bidrar til å øke kunnskap som er viktig for miljøet. Resirkulering og gjenbruk er viktig, og vi kan se på aluminiumsemballasje som en ressurs – ikke bare søppel. Det er viktig å lage gode miljøvaner allerede når man er barn. Da kan man vekke et engasjement som varer livet ut. Kanskje finnes det mange voksne også som ikke vet at aluminium kan resirkuleres i det uendelige? I så fall håper vi barna kan lære opp de voksne.

Det er fantastisk å se engasjementet Aksjon Aluminium har skapt, og at det er mulig å øke kunnskap om resirkulering på en morsom måte. Aluminium er et 100% resirkulerbart materiale – men for at det skal brukes om igjen og få nytt liv må det leveres tilbake og gjenvinnes. Slik kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Hans Erik Vatne – teknologidirektør i Hydro

Fakta om Aksjon Aluminium

  • Hydro, Norsk Metallgjenvinning og Forskerfabrikken samarbeider om å arrangere Aksjon Aluminium.
  • Aksjonen gir elever i 5.–7. klasse mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår. Elevene skal resirkulere og gjenbruke emballasje laget av aluminium.
  • Aksjonen består av to deler som går over fire uker hver høst. Innsamlingen går ut på å registrere aluminiumsemballasje fra sitt eget husholdningsavfall. Kreativt gjenbruk går ut på å lage et gjenbrukskonsept som kan være alt fra bruksgjenstander til kunstverk.
  • Siden 2018 har over 70 000 elever deltatt og 719 420 003 enheter med aluminiumsemballasje har blitt resirkulert.