Hva er energi?

Det er et ord som går igjen når vi snakker om resirkulering og gjenvinning. Dette ordet er «energi», men hva er energi?

Uten energi ville alt stått helt stille. Det er energi som får ting til å skje. Energi kan aldri bli borte, den kan bare skifte form. Hva betyr det, og hva er egentlig energi?