Årets innsamlingsvinnere i 2021

Over 400 klasser med 7400 elever har deltatt på årets aksjon. Sammen har elevene klart å resirkulere 762 kg med aluminium i løpet av fire uker. Det tilsvarer 53 038 enheter med tuber, former, folie og hermetikkbokser. Med energien elevene har spart på å resirkulere, kan en elbil kjøre hele 12 ganger tur-retur Oslo Moskva. Aluminiumen kunne også blitt til nesten 50 nye sykler. Tusen takk til alle klasser som har deltatt – utrolig bra jobba!

Det finnes ingen tapere i Aksjon Gjenvinning, kun gjen-vinnere. Aluminium kan resirkuleres i det uendelige hvis det sorteres riktig som metallavfall. Når vi lager produkter av resirkulert aluminium sparer vi 95 % utslipp, sammenlignet med å lage produkter av helt ny aluminium. Energien elevene har spart på å resirkulere, tilsvarer 10 134 kWh. De har spart både energi og miljøet for unødig utslipp av CO2. Det er miljøvern i beste praksis!

Vinnerne av innsamlings-del

  1. plassen går til 5. klasse fra Nes skole i Viken
  2. plassen går til 6. klasse fra Trones skole i Trøndelag
  3. plassen går til 6. klasse fra Nes skole i Viken

Vi gratulerer vinnerne så mye. På bildet kan dere se 6. klasse fra Trones skole.

1. premien er en klassetur sponset av Hydro.
2. premien er en klassepakke fra Kavli og Forskerfabrikken
3. premien er en klassepakke fra Kavli og Forskerfabrikken

Gode vaner sprer seg

Vi håper aksjonen bidrar til å øke kunnskap som hjelper oss med å bevare jorda. Resirkulering og gjenbruk er viktig. Vi kan se på aluminiumsemballasje som en ressurs, ikke søppel. Derfor er det lurt å etablere gode miljøvaner allerede som ung. Da kan man vekke et engasjement som varer livet ut. Kanskje finnes det mange voksne som ikke vet at aluminium kan resirkuleres i det uendelige? I så fall håper vi barna kan lære opp de voksne.

Fire fakta om aksjonen

  • Hydro, Norsk Metallgjenvinning, Forskerfabrikken, Kavli og Kavlifondet samarbeider om å arrangere Aksjon Gjenvinning.
  • Aksjonen gir elever i 5.–7. klasse mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår. Elevene skal resirkulere og gjenbruke emballasje laget av aluminium.
  • Aksjonen består av to deler som går over fire uker hver høst. Innsamlingen går ut på å registrere aluminiumsemballasje fra sitt eget husholdningsavfall. Kreativt gjenbruk går ut på å lage et gjenbrukskonsept som kan være alt fra bruksgjenstander til kunstverk.
  • Siden 2018 har over 77 000 elever deltatt og 719 473 041 enheter med aluminiumsemballasje har blitt resirkulert.