Hvor mye aluminium ble resirkulert?

Over 19 000 elever fra hele landet deltok i årets Aksjon Aluminium arrangert av Hydro, Norsk Metallgjenvinning og Forskerfabrikken. En nasjonal aksjon for å øke kunnskap om resirkulering av aluminium. I år var det aluminium fra husholdningsavfall som stod i fokus. Aluminiumsemballasje havner dessverre altfor ofte i restavfallet.

Klassen som samlet inn mest aluminium får nå reise på klassetur til Hydros valseverk i Holmestrand, som blant annet resirkulerer alle brusbokser som pantes i Norge. Her får de se hvordan aluminiumen de har samlet inn blir omsmeltet og resirkulert til ny bruk. 7. klasse fra Øresvik skole stakk av gårde med seieren, da de har samlet inn mest kilo aluminium per elev. Hvert år trekker vi også ut en tilfeldig vinner som får være med på turen til Holmestrand, og i år ble det 6. klasse fra Sauland skule.  I tillegg vinner klassene en naturfagstime med Forskerfabrikken.

(7. klasse fra Øresvik skole, fra venstre: Aurora Helen Stensland, Solveig Nora Hansen Lie, Ariane Linea Steinrem Hilstad 6. klasse, Hanna Elise Jansvik)

– Det er fremdeles mange som ikke vet at aluminiumemballasje kan kildesorteres og det er derfor viktig at Aksjon Aluminium øker kunnskap om resirkulering på en morsom måte. Veldig gøy at dette engasjerer så mange barn. Aluminium er et 100% resirkulerbart materiale – men for at det skal brukes om igjen og få nytt liv må det leveres tilbake og gjenvinnes. Slik kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Hydro.

Aluminium kan resirkuleres i det uendelige og gjenvinnes når det sorteres som metallavfall. Resirkuleringen krever kun fem prosent av energien som skal til for å produsere aluminium for første gang. Slik sparer man energi og man sparer miljøet for CO2.

 

Suksess med morsom læring

Siden aksjonsstart 23. september har totalt 5560 kilo aluminium blitt resirkulert av unge aluminiumsjegere over hele landet.

‑ Det er veldig inspirerende å se hvordan barn og unge har engasjert seg i Aksjon Aluminium, og virkelig gjort en innsats for at husholdningene skal kildesortere mer aluminium. Gjennom å skape gode vaner og holdninger blant barn og unge legger vi grunnlaget for økt innsamling og kildesortering av aluminium og øvrig metallemballasje. Dette er enkle, men likevel, meget viktige bidrag for å få til en mer bærekraftig utvikling, sier Rune Myrmel, daglig leder i Norsk Metallgjenvinning AS.

(6. klasse fra Sauland skule)

Sentralt for Hydro, Norsk Metallgjenvinning og Forskerfabrikkens samarbeid er å gi barn og unge realfagsglede. Bedriftene ønsker å sikre at barna får positive erfaringer med teknologi og realfag allerede fra de er små. Aksjon Aluminium har gitt lærerne en god anledning til å inkludere praktisk læring i undervisningen, med ferdige undervisningsopplegg som er tilpasset læreplanene.

 

2.-10. plass mottar en spennende forskerpakke fra oss i Forskerfabrikken:

6B Dokka barneskole

6A Tangen skule

5A Myrene skole

5A Lærdalsøyri skule

6A Dokka barneskole

6   Odnes skole

7A  Tanabru skole

5  Kirkenær skole

6B Ulverud skole

 

Fakta om Aksjon Aluminium:

  • Aksjon aluminium er en nasjonal konkurranse som gir elever på 5.–7. trinn mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp. energi og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår.
  • Konkurransen går ut på å sortere og resirkulere aluminium fra husholdningsavfall. Klassene som går av med seieren er de som registrerer flest kg per elev, pluss en heldig klasse som blir trukket ut tilfeldig.
  • Førstepremien er en tur til Hydros valseverk i Holmestrand, som blant annet resirkulerer alle brus- og ølbokser som pantes i Norge, samt en egen naturfagstime med Forskerfabrikken.
  • 19 000 deltakere registrerte nesten 400 000 resirkulerte aluminiumsenheter i perioden fra 23. september til 20. oktober 2019.